วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ซาวด์ฟ้อนด์กลองสแนร์ ยอดฮิต (Snare Drums)

ซาวด์ฟ้อนด์เสียงกระเดื่อง (Drum Bass)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ทดสอบซาวด์ฟ้อนด์ Karalight202b3+2014+V2

ทดสอบซาวด์ฟ้อนด์ สไตล์ลำซิ่ง+เพลงหมอลำ+เสียงพิณเบอร์26+waw