วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ทดสอบซาวด์ฟ้อนด์ Karalight202b3+2014+V2

ทดสอบซาวด์ฟ้อนด์ สไตล์ลำซิ่ง+เพลงหมอลำ+เสียงพิณเบอร์26+waw

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทดสอบซาวด์ฟ้อนด์ ขาวอีเล็คโทน2013.sf2


  • ซาวด์ฟ้อนด์ความจุ 94 เมก.
  • กลองชุดสไตล์ ริทึมบ๊อก กลองไฟฟ้า Sound cavas 
  • เสียงดนตรีสไตล์ไทยๆ
  • 1 พาร์ทกลอง 1 แบงค์ดนตรี
  • โปรแกรมคาราไลท์ เวอร์ชั่น3  กด F11 แสดงMixer
  • เพลงที่ใช้ทดสอบ GT.Jazz+PerCusion.mid
  • ติดต่อ 086-2525-080